Representant

Irene Folland

Irene Folland

Brenn for, og vil arbeide for, å samle skule og helse i eit livsløpsperspektiv. Heile, faste stillingar i omsorgssektoren.