Gruppeleder

Erlend Giskeødegård Holm

Erlend Giskeødegård Holm

Brenn for, og vil arbeide for, ein meir praktisk, variert og leikprega barnehage og skule, og ei spesialundervisning som fokuserer meir på livsmeistring og mindre på fag.