Kasserer

Oddbjørn Gjøsund

Oddbjørn Gjøsund

Brenn for, og vil arbeide for, at den nasjonale fiskerihamna i Gjøsundet blir eit miljø for bærekraftig forvaltning av ressursane i havet. Sikre gang- og sykkelvegar på og mellom øyane våre.