Våre politikere


Kandidater 2023


Kommunestyret

  • Kåre Sæter

    Brenn for, og vil arbeide for, at vi får orden på økonomien slik vi etter kvart kan satse på gratis SFO og skulemåltid.

  • Irene Folland

    Brenn for, og vil arbeide for, å samle skule og helse i eit livsløpsperspektiv. Heile, faste stillingar i omsorgssektoren.

  • Brenn for, og vil arbeide for, ein meir praktisk, variert og leikprega barnehage og skule, og ei spesialundervisning som fokuserer meir på livsmeistring og mindre på fag.


Styret