Styremedlem

Nils Halvard Molnes

Nils Halvard Molnes

Brenn for, og vil arbeide for, utvikling og kompetanse som skal sikre framtidas arbeidsplassar.